Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Usługi zabezpieczające

SecuReporter


Zestaw narzędzi analitycznych

Administrator świadomy użytkownika

Funkcja User Partially Quotient pomaga menadżerom IT w wykrywaniu niebezpiecznych użytkowników bez konieczności korelacji dodatkowych logów i zdarzeń sieciowych. Skorzystaj z zaawansowanej analizy wszystkich zdarzeń i ruchu generowanego przez użytkowników charakteryzujących się odbiegającym od normy zachowaniem.

Zaawansowana analityka

Seria ATP z usługą SecuReporter oferuje kompleksową ochronę i analitykę. SecuReporter udostępnia zaawansowane narzędzia do analiz i raportowania, w tym „piaskownicę”, analitykę zagrożeń URL oraz analitykę reputacji IP.
  • Piaskownica
  • Analityka zagrożeń URL
  • Analiza reputacji IP
  • Analityka filtrowania DNS

Piaskownica

Raport „piaskownicy” obejmuje dane dotyczące skanowania plików w „piaskownicy”, takie jak źródłowy adres IP, docelowy adres IP, typ pliku, kryptograficzny skrót pliku oraz wyniki skanowania (bezpieczny, podejrzany lub złośliwy). Dla każdego przekazanego pliku, który zostanie zidentyfikowany jako złośliwy, wysyłana jest alarmowa wiadomość e-mail.

Analityka zagrożeń URL

Usługa filtrowania botnetów dostarcza urządzeniom ATP/USG FLEX listę złośliwych witryn, która pozwala szybko sprawdzać i automatycznie blokować złośliwe adresy URL. Użytkownicy mogą wyświetlić najczęściej blokowane adresy i zidentyfikować ich typy dzięki raportowi filtra botnetów. Można łatwo znaleźć użytkownika, który padł ofiarą ataku.

Analiza reputacji IP

Usługa reputacji IP dostarcza urządzeniom ATP rekordy dotyczące złośliwych adresów IP do szybkiej kontroli. Filtr zwiększa widoczność zagrożeń w narzędziu SecuReporter, które pomaga w śledzeniu źródeł zagrożeń. Raport pokazuje szczegóły rekordu blokowania, adres IP, z którego pochodzi najwięcej ataków, typ ataku oraz poziom ryzyka.

Analityka filtrowania DNS

Raport DNS obejmuje trendy detekcji, najczęstsze domeny, najczęstsze kategorie zagrożeń oraz typy kwerend. Na podstawie raportu dział IT może dostosować listę blokowanych adresów, aby uniemożliwić dostęp do niepożądanych domen.

Scentralizowane monitorowanie i łatwa konfiguracja

SecuReporter oferuje scentralizowany wgląd w aktywność w sieci oraz potencjalne zagrożenia w całym środowisku sieciowym. Pozwala administratorom aktywnie monitorować status sieci. Użytkownicy mogą szybko i łatwo aktywować SecuReporter w chmurze.

Regulacje dotyczące ochrony danych

Zyxel Communications zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych takich jak RODO i zasady prywatności OECD. SecuReporter oferuje trzy możliwe opcje wyboru:
  • Non-Anonymous (Nie anonimowa)
  • Partially Anonymous (Częściowo anonimowa)
  • Fully Anonymous (W pełni anonimowa)

Non-Anonymous (Nie anonimowa)

Dane osobowe można z łatwością zidentyfikować w analizach, raportach i logach pobieranych do archiwum.

Partially Anonymous (Częściowo anonimowa)

W pobieranych do archiwum logach dane osobowe zastępowane są wygenerowanymi identyfikatorami.

Fully Anonymous (W pełni anonimowa)

Dane osobowe są całkowicie anonimizowane w analizach, raportach i logach pobieranych do archiwum.