Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Najnowsze rozwiązania

Jak powstrzymasz zagrożenia IP przed wyrządzeniem szkód?
Sprawdź

ZyWALL ATP Firewall najnowszej generacji


Inteligentna chmura,
ochrona przed nieznanymi zagrożeniami

Mechanizm identyfikacji

Zyxel Cloud Intelligence przechwytuje nieznane pliki z globalnej bramy ATP i przechowuje wszystkie informacje o każdym zidentyfikowanym zagrożeniu. Zyxel Security Cloud staje się nieustannie rosnącym i samo rozwijającym się systemem zabezpieczającym, która uczy się, rośnie i ewoluuje przez cały czas.
Sandboxing Inteligentny mechanizm
który sam rozpoznaje nowe zagrożenia

Inteligentny mechanizm, który sam rozpoznaje nowe zagrożenia

Mechanizm automatycznego uczenia się zagrożeń synchronizuje się codziennie ze wszystkimi zaporami ATP, dzięki czemu każdy ATP korzysta z informacji zawartych w chmurze. Zarówno chmura, jak i ATP tworzą jeden ekosystem, który uczy się poprzez wspólną wymianę informacji, dzięki czemu umożliwia wzmocnienie ochrony i pozostaje odporny na nowe nieznane ataki. Chmura nigdy nie przestaje się rozwijać i ewoluować, łącząc wiele baz danych z systemem automatycznego uczenia się o zagrożeniach, a jej rosnąca inteligencja w zakresie złośliwego oprogramowania pozwala zaporom ATP na wykrywanie złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym.

Sandboxing

Sandboxing izoluje nieznane pliki i określa, czy są to nowe typy złośliwego oprogramowania, których konwencjonalny statyczny mechanizm bezpieczeństwa nie może wykryć. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo sieci przed atakami typu zero-day.

Ochrona wielowarstwowa

Zapora ATP została wyposażona w wielowarstwową ochronę przed wieloma rodzajami zagrożeń z wewnątrz i od zewnątrz. Mechanizmy Sandboxing, Malware Blocker, Reputation Filter i Intrusion Prevention blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy Application Security oraz Web Security umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania przez użytkowników z aplikacji lub dostępu do sieci, a wszystko to wspólnie zabezpiecza sieć nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk.

Ogranicz ryzykowne zachowania w sieci

Zablokuj zagrożenia

 • ATP

 • Geo
  Enforcer

  Geo Enforcer

  ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i umożliwia rozpoznanie źródła lub celu ataków dzięki translacji adresów GeoIP i mapowaniu geograficznemu.

 • Web
  Security

  Web Security

  Opcja Web Security obejmuje funkcje Botnet Filter i Content Filter, obejmujące sprawdzanie adresów URL oraz adresów IP za pomocą kategorii synchronizowanych z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą bazą danych w chmurze.

 • Application Security

  Application Security

  Pakiet aplikacji zabezpieczających obejmuje funkcje Application Patrol oraz Email Security, które nie tylko blokują złośliwe ataki, ale także zapewniają kontrolę umożliwiającą optymalizację ruchu aplikacji lub blokowanie niepożądanych aplikacji.

 • Cloud
  Sandboxing

  Cloud Sandboxing

  Sandboxing utrzymuje wszystkie nieznane pliki lub charakterystyki użytkowników w izolacji, a następnie emuluje uruchamiane programy i określa, czy są złośliwe. Jeśli aplikacja jest złośliwa, Sandboxing zaktualizuje te nowe informacje o złośliwym oprogramowaniu za pośrednictwem usługi Threat Intelligence Machine Learning.

 • Malware
  Blocker

  Malware Blocker

  Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest wspomagana przez codzienną synchronizację za pośrednictwem mechanizmu Threat Intelligence Machine Learning. Dlatego ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ATP została przeniesiona z lokalnego zasięgu do poziomu kompleksowej chmury z globalną synergią udostępniania. Nowa usługa Cloud Query dodatkowo oferuje opcję sprawdzania usług w czasie rzeczywistym, zapewniając szybszą, lepszą i silniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Intrusion
  Prevention

  Intrusion Prevention

  Funkcja IDP (Intrusion Detection and Prevention) przeprowadza głęboką inspekcję, aby zablokować exploity i ataki z aplikacji podatnych na zagrożenia, zapewniając bezkompromisowy poziom bezpieczeństwa.

 • Reputation Filter

  Reputation Filter

  Szybko sprawdź podłączone adresy IP za pomocą zawsze aktualnej bazy danych w chmurze zawierającej adresy IP z aktywnymi zagrożeniami. Pozwala to na mniejsze zużycie zasobów sprzętowych, umożliwiając administratorom walkę z typowymi cyberatakami bez większego wysiłku.

 • Internet

ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i umożliwia rozpoznanie źródła lub celu ataków dzięki translacji adresów GeoIP i mapowaniu geograficznemu.
Opcja Web Security obejmuje funkcje Botnet Filter i Content Filter, obejmujące sprawdzanie adresów URL oraz adresów IP za pomocą kategorii synchronizowanych z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą bazą danych w chmurze.
Pakiet aplikacji zabezpieczających obejmuje funkcje Application Patrol oraz Email Security, które nie tylko blokują złośliwe ataki, ale także zapewniają kontrolę umożliwiającą optymalizację ruchu aplikacji lub blokowanie niepożądanych aplikacji.
Sandboxing utrzymuje wszystkie nieznane pliki lub charakterystyki użytkowników w izolacji, a następnie emuluje uruchamiane programy i określa, czy są złośliwe. Jeśli aplikacja jest złośliwa, Sandboxing zaktualizuje te nowe informacje o złośliwym oprogramowaniu za pośrednictwem usługi Threat Intelligence Machine Learning.
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest wspomagana przez codzienną synchronizację za pośrednictwem mechanizmu Threat Intelligence Machine Learning. Dlatego ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ATP została przeniesiona z lokalnego zasięgu do poziomu kompleksowej chmury z globalną synergią udostępniania. Nowa usługa Cloud Query dodatkowo oferuje opcję sprawdzania usług w czasie rzeczywistym, zapewniając szybszą, lepszą i silniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.
Funkcja IDP (Intrusion Detection and Prevention) przeprowadza głęboką inspekcję, aby zablokować exploity i ataki z aplikacji podatnych na zagrożenia, zapewniając bezkompromisowy poziom bezpieczeństwa.
Szybko sprawdź podłączone adresy IP za pomocą zawsze aktualnej bazy danych w chmurze zawierającej adresy IP z aktywnymi zagrożeniami. Pozwala to na mniejsze zużycie zasobów sprzętowych, umożliwiając administratorom walkę z typowymi cyberatakami bez większego wysiłku.

Cloud Query

Funkcja Cloud Query wynosi ochronę przed złośliwym oprogramowaniem ATP na wyższy poziom. Szybsza odpowiedź. Szerszy zasięg.
Gdy pojawia się nieznany plik, usługa Cloud Query szybko sprawdza identyfikator pliku w bazie danych w chmurze i w kilka sekund ustala, czy jest złośliwy. Umożliwia to maksymalizację ruchu sieciowego przy minimalnym zużyciu zasobów sieciowych. Bazy danych w chmurze posiadają wiele źródeł, które zawierają miliardy danych o złośliwym oprogramowaniu i są nieustannie rozwijane. Cloud Query przyspiesza również działanie najnowszej funkcji "malware intelligence", która funkcjonuje w Zyxel Security Cloud. Dzięki temu możliwości ochrony przed złośliwym oprogramowaniem każdego ATP są jeszcze większe.

Usługa analiz i raportowania

SecuReporter widzi, analizuje i raportuje zagrożenia sieciowe, dzięki czemu można uzyskać porady dotyczące działań bezpieczeństwa. Jest to usługa w chmurze, która zamienia informacje w dane analityczne w celu zapewnienia kompleksowego raportowania i analiz.
Więcej

Odkryj więcej