Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nowe ulepszenie

ATP na platformie Nebula

Sprawdź to!

ZyWALL ATP - zapora najnowszej generacji


Inteligentna chmura,
ochrona przed nieznanymi zagrożeniami

Mechanizm uczenia się

Inteligentna technologia chmury Zyxel otrzymuje nieznane pliki z zapytań skierowanych do globalnej bramy ATP i przechowuje wszystkie informacje dla każdego rozpoznanego zagrożenia. Zyxel Security Cloud dzięki nieustannemu rozwojowi i automatycznej ewolucji staje się inteligentnym systemem zabezpieczającym, który uczy się, rośnie i ewoluuje przez cały czas.
Sandboxing Inteligentny mechanizm rozpoznawania zagrożeń

Inteligentny mechanizm rozpoznawania zagrożeń

Mechanizm inteligentnego rozpoznawania zagrożeń synchronizuje się codziennie ze wszystkimi zaporami ATP, dzięki czemu każda brama ATP korzysta z mechanizmu uczenia się w chmurze. Zarówno chmura, jak i urządzenia ATP tworzą bezpieczny ekosystem, który uczy się, dzięki czemu może wzmacniać swoją obronę i pozostać odporny na nowe nieznane ataki. Chmura nigdy nie przestaje się rozszerzać i ewoluować, łącząc wiele baz danych z mechanizmem inteligentnego rozpoznawania zagrożeń, a jej rosnąca inteligencja w zakresie złośliwego oprogramowania pozwala zaporom ATP na wykrywanie złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym.

Sandboxing

Sandboxing izoluje nieznane pliki i określa, czy są to nowe typy złośliwego oprogramowania, których konwencjonalny statyczny mechanizm bezpieczeństwa nie może wykryć, zabezpieczając sieć przed atakami dnia zerowego.

Ochrona wielowarstwowa

Zapora ATP została zaprojektowana z wielowarstwową ochroną przed wieloma rodzajami zagrożeń od wewnątrz i od zewnątrz. Sandboxing, blokowanie złośliwego oprogramowania, filtr reputacji i zapobieganie włamaniom blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy zabezpieczenia aplikacji i zabezpieczenia sieci umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania przez użytkowników z aplikacji lub dostępu do sieci. Wszystko to razem chroni sieć, nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk. Poprzez dołączenie do chmury Nebula, można szybko skonfigurować profile i ustawienia zarządzanych urządzeń. Zasady zapory zostaną wdrożone i zsynchronizowane w ciągu kilku minut między wieloma sieciami.

Ograniczanie ryzykownych działań w sieci

Blokowanie zagrożeń

 • ATP

 • Geo
  Enforcer

  Geo Enforcer

  ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i zidentyfikować źródło lub miejsce ataków dzięki translacji adresów GeoIP na potrzeby mapowania geograficznego.

 • Web
  Security

  Web Security

  Web Security obejmuje funkcje filtra treści, obejmujące zarówno sprawdzanie adresów URL, jak i adresów IP za pomocą kategorii synchronizowanych z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą w niej bazą danych.

 • Bezpieczeństwo aplikacji

  Bezpieczeństwo aplikacji

  Zabezpieczenia aplikacji obejmują funkcje patrolowania aplikacji i zabezpieczenia poczty e-mail i nie tylko blokują złośliwe ataki, ale także zapewniają kontrolę w celu optymalizacji ruchu lub blokowania niepożądanych aplikacji.

 • Cloud
  Sandboxing

  Cloud Sandboxing

  Sandboxing przechwytuje wszystkie nieznane pliki lub wzorce zachowań użytkowników, a następnie w izolacji symuluje uruchamianie programów i identyfikuje, czy są złośliwe. Jeśli okaże się, że tak, sandboxing aktualizuje te nowe informacje o złośliwym oprogramowaniu za pośrednictwem usługi Threat Intelligence Machine Learning.

 • Blokowanie złośliwego oprogramowania

  Blokowanie złośliwego oprogramowania

  Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest wzmocniona przez codzienną synchronizację za pośrednictwem mechanizmu Threat Intelligence Machine Learning. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ATP została przeniesiona z zakresu lokalnego do kompleksowego poziomu chmury z globalną synergią współdzielenia. Nowa usługa Cloud Query dodatkowo dodaje usługę sprawdzania skrótów w czasie rzeczywistym, zapewniając szybszą, lepszą i silniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Zapobieganie
  włamaniom

  Zapobieganie włamaniom

  Funkcja IDP (Intrusion Detection and Prevention) przeprowadza głęboką inspekcję w celu zablokowania exploitów i naruszeń bezpieczeństwa z wykorzystaniem podatnych na atak aplikacji, zapewniając bezkompromisowe bezpieczeństwo.

 • Filtr reputacji

  Filtr reputacji

  Filtr reputacji, obejmujący reputację adresów IP, filtr DNS i filtr zagrożeń URL, wyszukuje adresy IP/domenowe/URL w zawsze aktualnej, chmurowej bazie reputacji i ustala, czy adres ma dobrą, czy złą reputację. Zwiększa to efektywność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwych domen/adresów URL, a także zapobiega dostępowi z narażonych źródeł, tym samym zapewniając precyzyjną ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

 • Internet

ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i zidentyfikować źródło lub miejsce ataków dzięki translacji adresów GeoIP na potrzeby mapowania geograficznego.
Web Security obejmuje funkcje filtra treści, obejmujące zarówno sprawdzanie adresów URL, jak i adresów IP za pomocą kategorii synchronizowanych z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą w niej bazą danych.
Zabezpieczenia aplikacji obejmują funkcje patrolowania aplikacji i zabezpieczenia poczty e-mail i nie tylko blokują złośliwe ataki, ale także zapewniają kontrolę w celu optymalizacji ruchu lub blokowania niepożądanych aplikacji.
Sandboxing przechwytuje wszystkie nieznane pliki lub wzorce zachowań użytkowników, a następnie w izolacji symuluje uruchamianie programów i identyfikuje, czy są złośliwe. Jeśli okaże się, że tak, sandboxing aktualizuje te nowe informacje o złośliwym oprogramowaniu za pośrednictwem usługi Threat Intelligence Machine Learning.
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest wzmocniona przez codzienną synchronizację za pośrednictwem mechanizmu Threat Intelligence Machine Learning. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ATP została przeniesiona z zakresu lokalnego do kompleksowego poziomu chmury z globalną synergią współdzielenia. Nowa usługa Cloud Query dodatkowo dodaje usługę sprawdzania skrótów w czasie rzeczywistym, zapewniając szybszą, lepszą i silniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.
Funkcja IDP (Intrusion Detection and Prevention) przeprowadza głęboką inspekcję w celu zablokowania exploitów i naruszeń bezpieczeństwa z wykorzystaniem podatnych na atak aplikacji, zapewniając bezkompromisowe bezpieczeństwo.
Filtr reputacji, obejmujący reputację adresów IP, filtr DNS i filtr zagrożeń URL, wyszukuje adresy IP/domenowe/URL w zawsze aktualnej, chmurowej bazie reputacji i ustala, czy adres ma dobrą, czy złą reputację. Zwiększa to efektywność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwych domen/adresów URL, a także zapobiega dostępowi z narażonych źródeł, tym samym zapewniając precyzyjną ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

Fitlr reputacji adresów IP/DNS/URL - prewencyjna ochrona

Filtr reputacji, obejmujący reputację adresów IP, filtr DNS i filtr zagrożeń URL, wyszukuje adresy IP/domenowe/URL w zawsze aktualnej, chmurowej bazie reputację i ustala, czy adres ma dobrą, czy złą reputację. Zwiększa to efektywność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwych domen/adresów URL, a także zapobiega dostępowi z narażonych źródeł, tym samym zapewniając precyzyjną ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

Hybrydowe skanowanie podnosi poziom blokowania złośliwego oprogramowania

Aby zmaksymalizować współczynnik wykrywania złośliwego oprogramowania, seria ATP oferuje tryb hybrydowy, który zawiera zarówno mechanizm oparty na strumieniach danych, jak i na zapytaniach w chmurze, które działają jednocześnie, dzięki czemu nie ma utraty kluczowej wartości jaką jest prędkość przesyłania danych. Zyxel Security Cloud wykorzystuje rozbudowane bazy danych z wieloma źródłami i mechanizm inteligentnego uczenia się zagrożeń, dzięki czemu może dostosowywać się do nowych niebezpiecznych warunków.

Kompleksowa usługa filtrowania witryn internetowych

Zapora ATP zapewnia ulepszone filtrowanie witryn internetowych poprzez zaawansowaną kombinację filtrowania opartego na reputacji i na kategoriach. Dynamiczna klasyfikacja treści analizuje treść poprzednio nieznanej witryny i domeny, a następnie ustala, czy należy ona do niepożądanej kategorii, takie jak hazard, pornografia, gry i wiele innych. Nowo dodany filtr treści DNS oferuje lepsze podejście do inspekcji dostępu, zwłaszcza kiedy witryna używa ESNI (Encrypted Server Name Indication) i nie można zastosować tradycyjnego filtrowania adresów URL do docelowej domeny.

Raporty i analizy

Interfejs zarządzania zapory ATP zapewnia przyjazne dla użytkownika infograficzne zestawienie ruchu i statystyk zagrożeń. Użytkownicy mogą również wykorzystywać SecuReporter do dalszej kompleksowej analizy zagrożeń.

Konsola

Konsola ATP zapewnia wgląd w siedmiodniowe statystyki zagrożeń i podsumowanie ruchu od momentu ponownego uruchomienia, zapewniając szybki przegląd bezpieczeństwa sieci.

Wypróbuj demo

SecuReporter

SecuReporter oferuje wszechstronną analizę dziennika zdarzeń z korelacją danych i dostarcza spersonalizowane raporty, niezbędne dla MSP i dostawców usług.

Więcej informacji

Odkryj więcej