Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nowe ulepszenie

ATP na platformie Nebula

Sprawdź to!

ZyWALL ATP - zapora najnowszej generacji


Nigdy nie ufaj,
zawsze weryfikuj

Jednakowe zabezpieczenia we wszystkich sieciach

Aby skuteczniej chronić punkty końcowe, rozwiązanie Nebula obejmuje szeroką gamę produktów, które oferują różne opcje zdalnego dostępu, w tym zapory do centrali i oddziałów firmy, punkty zdalnego dostępu z funkcją Secure WiFi i zarządzanie klientami VPN u pracujących poza siedzibą firmy.

Ochrona zdalnej łączności z Twoją firmową siecią

Rosnąca liczba urządzeń sprawia, że znalezienie równowagi między produktywnością a bezpieczeństwem staje się kwestią priorytetową. Czy chodzi o urządzenia przewodowe, bezprzewodowe czy IoT, usługa Secure WiFi pozwala utworzyć tunel L2 do użytkownika pracującego w domu, aby łatwo zabezpieczyć stanowisko pracy - zupełnie tak, jakby użytkownik przebywał w biurze, z dwuczynnikowym uwierzytelnianiem i bezpieczną łącznością, co zwiększa produktywność i ułatwia wsparcie IT. Usługa Secure WiFi zwiększa również do maksimum liczbę punktów dostępowych obsługiwanych przez daną zaporę ATP.

Głęboki wgląd we wszystkie urządzenia

Funkcja Device Insights zapewnia lepszy wgląd w sieć, w tym urządzenia przewodowe, bezprzewodowe, BYOD i IoT. Możesz tworzyć zasady dostępu z informacjami kontekstowymi, takimi jak wersja systemu operacyjnego lub kategoria urządenia, aby wymusić segmentację sieci. Ogranicza to powierzchnię ataku i zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń. Pomaga też małym i średnim firmom ograniczyć czas spędzany na dochodzeniach. Zgodnie z naszą misją, którą jest zapewnianie klientom lepszej widoczności, Zyxel SecuReporter oferuje Towjej organizacji konsolę z kompleksowym zestawieniem punktów końcowych.

Odkryj więcej