Dwuradiowy zunifikowany profesjonalny punkt dostępowy 802.11ac

Seria WAC6501