Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

SecuReporter


Profesionální forenzní nástroje

Monitoring chování uživatelů

Funkcionalita User Partially Quotient manažerům IT bezpečnosti pomáhá rychle identifikovat rizikové uživatele bez nutnosti studovat záznamy o fungování sítě a události. Získejte podrobnou analýzu na základě všech událostí a provozu vyvolaného nestandardním chováním uživatelů.

Pokročilá analytika

Firewally řady ATP ve spojení se službou SecuReporter nabízejí komplexní ochranu a analytiku. SecuReporter můžete využívat jako nástroj pro pokročilou analytiku a reporting včetně analýz využití technologie sandboxing a reputace URL a IP adres.
  • Sandboxing
  • Analýza URL
  • Analýza reputace IP adres
  • Analytika pomocí DNS filtru

Sandboxing

Report Sandboxing obsahuje širokou paletu informací, jako např. zdrojovou IP adresu, cílovou IP adresu, typ souboru, hash souboru a výsledky kontroly v sandboxu (bezpečný, podezřelý nebo škodlivý soubor). Na každý soubor, který kontrola odhalí jako škodlivý, je uživatel upozorněn emailem.

Analýza URL

Filtrování botnetů poskytuje zařízením řady ATP/USG FLEX seznam škodlivých internetových stránek, na základě něhož lze škodlivé URL adresy rychle zkontrolovat a automaticky zablokovat. Služba SecuReporter přináší formou reportu Botnet Filter přehled o nejčastěji zablokovaných stránkách a jejich typech a navíc umožňuje snadno vyhledat uživatele, který jejich návštěvou způsobil bezpečnostní riziko.

Analýza reputace IP adres

Tato funkce poskytuje report o škodlivých IP adresách, pomocí něhož pak firewally ATP mohou provádět rychlé kontroly. Reputační filtr přispívá k lepší viditelnosti kybernetických hrozeb ve službě SecuReporter, čímž pomáhá odhalovat jejich původce. V reportu najdete údaje o zablokovaných IP adresách, o adresách, které jsou nejčastěji používány k útokům, o typech útoků a o závažnosti rizika.

Analytika pomocí DNS filtru

DNS report obsahuje údaje o detekovaných trendech, nejvíce navštěvovaných doménách, nejrozšířenějších kategoriích hrozeb a typech dotazů. Na základě reportu může IT oddělení nastavit seznam blokovaných domén přesně dle individuálních požadavků.

Centrální monitoring a snadné nastavení

Služba SecuReporter poskytuje centrální přehled o aktivitách na síti a potenciálních hrozbách v celém síťovém prostředí a správcům umožňuje proaktivně monitorovat stav sítí. Uživatelé si mohou službu SecuReporter snadno a rychle aktivovat v cloudu.

Ochrana osobních údajů

Společnost Zyxel Communication Corp. je zavázána dodržovat platnou legislativu na ochranu osobních údajů, jako např. nařízení GDPR a směrnice OECD o ochraně soukromí. SecuReporter nabízí tři možnosti anonymizace osobních údajů:
  • Nulová anonymizace
  • Částečná anonymizace
  • Úplná anonymizace

Nulová anonymizace

Osobní údaje obsažené v analyzátoru, reportech a stažených protokolech umožňují jednoznačnou identifikaci.

Částečná anonymizace

Osobní údaje jsou ve stažených protokolech nahrazeny umělými identifikátory.

Úplná anonymizace

Osobní údaje obsažené v analyzátoru, reportech a stažených protokolech jsou nahrazeny anonymními informacemi.