Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Security Service

SecuReporter


Profesionální forenzní nástroje

Monitoring chování uživatelů

Funkcionalita User Partially Quotient manažerům IT bezpečnosti pomáhá rychle identifikovat rizikové uživatele bez nutnosti studovat záznamy o fungování sítě a události. Získejte podrobnou analýzu na základě všech událostí a provozu vyvolaného nestandardním chováním uživatelů.

Snadné nastavení a monitorování

Snadné nastavení pro
koncové uživatele

Snadné nastavení a úspora zdrojů: služba SecuReporter se aktivuje na cloudu a vyžaduje jen jednoduché nastavení. Uživatelé tak mají datovou analýzu okamžitě k dispozici.

Efektivní správa pro
poskytovatele řízených služeb/resellery

Multi-Tenants from a Single Cloud Platform: Provide custom analytics for each customer. Scale to larger customer base without sacrificing cost effectiveness.

Legislativa na ochranu osobních údajů

Společnost Zyxel Communication Corp. je zavázána dodržovat platnou legislativu na ochranu osobních údajů, jako např. nařízení GDPR a směrnice OECD o ochraně soukromí. SecuReporter nabízí tři možnosti anonymizace osobních údajů:

Nulová anonymizace

Osobní údaje obsažené v analyzátoru, reportech a stažených protokolech umožňují jednoznačnou identifikaci.

Částečná anonymizace

Osobní údaje jsou ve stažených protokolech nahrazeny umělými identifikátory.

Úplná anonymizace

Osobní údaje obsažené v analyzátoru, reportech a stažených protokolech jsou nahrazeny anonymními informacemi.