Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nové zlepšení

Platforma Nebula rozšířena o ATP ochranu

Zjistěte více

ZyWALL ATP – firewall nové generace


Nikdy nedůvěřujte,
vždy ověřujte

Stejná úroveň zabezpečení napříč sítěmi

Společnost Zyxel nabízí širokou paletu produktů pro vzdálený přístup do sítě, jako např. firewally pro centrály a pobočky nebo vzdálené přístupové body s funkcemi Secure WiFi and VPN client pro bezpečné připojení vzdálených pracovníků do firemních sítí.

Zabezpečení vzdálených připojení do vaší firemní sítě

Vzhledem k rostoucímu počtu zařízení v síti se prioritou organizací stává zajištění rovnováhy mezi produktivitou a zabezpečením sítě. Nezáleží na tom, jestli jsou do sítě připojena kabelová, bezdrátová nebo IoT zařízení. Služba Secure WiFi od společnosti Zyxel slouží k vytvoření zabezpečeného L2 tunelu pro uživatele pracující z domova a k jejich dvoufaktorové autentizaci. Toto řešení zajišťuje stejnou ochranu, jako kdyby zaměstnanec byl přítomen přímo na pracovišti, přispívá k vyšší produktivitě a usnadňuje IT podporu. A v neposlední řadě služba Secure WiFi umožňuje spolupráci maximálního možného počtu řízených přístupových bodů s firewallem ATP.

Dokonalý přehled o všech vašich zařízeních

Získejte lepší přehled o svých sítích a o všech zařízeních, která se do nich připojují. Snižte riziko kybernetických útoků a zabraňte šíření hrozeb pomocí segmentace a přístupových pravidel například podle kategorií zařízení nebo jejich operačních systémů. Šetřete čas při řešení bezpečnostních hrozeb. Se službou Zyxel SecuReporter, která je vytvořena s cílem poskytnout zákazníkům lepší přehled o síťovém provozu, bude vaše organizace vždy vědět, co se v její síti děje.

Zjistěte více