Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Nové zlepšenít

Náš nástroj pro blokování malwaru ještě nikdy nebyl tak výkonný!
Zjistěte více

ZyWALL ATP – firewall nové generace


S chytrým cloudem porazíte i neznámé hrozby

Strojové učení

Cloudová databáze Zyxel přijímá neznámé soubory zjištěné ATP bránami po celém světě a ukládá veškeré informace o každé nové hrozbě. Bezpečnostní cloud Zyxel tak funguje jako obranný nástroj, který se neustále učí, roste a vyvíjí.
Sandboxing Threat Intelligence Machine Learning

Strojové učení pro detekci hrozeb

Strojové učení pro detekci hrozeb poskytuje pomocí každodenní synchronizace všem ATP firewallům nejnovější informace z cloudu. Cloud i ATP firewally vytvářejí bezpečnostní ekosystém, který se společně učí, a tím posiluje své obranné mechanismy a udržuje si imunitu vůči novým neznámým hrozbám. Cloud se neustále rozšiřuje a rozvíjí a díky propojení různých databází a strojového učení pro detekci hrozeb má o malwaru stále více informací, což ATP firewallům umožňuje detekci malwaru v reálném čase.

Technologie Sandboxing

SSandboxing izoluje neznámé soubory a poté identifikuje, jestli se jedná o nové typy malwaru, které jsou mimo detekční schopnosti konvenčních statických bezpečnostních mechanismů. Tím sandboxing zajišťuje ochranu před útoky nultého dne.

Vícevrstvá ochrana

ATP firewall zajišťuje vícevrstvou ochranu před mnoha různými typy vnějších i vnitřních hrozeb. Sandboxing, blokování malwaru, reputační filtr a prevence průniků brání útokům zvnějšku, zatímco řešení Application Security a Web Security vám dávají možnost omezit používání nežádoucích aplikací nebo přístup na internet. Všechny tyto prostředky pak společně zajišťují komplexní ochranu vaší sítě.

Omezte nebezpečné chování na internetu

Zablokujte bezpečnostní hrozby

 • ATP

 • Geo
  Enforcer

  Funkce Geo Enforcer

  ATP dokáže omezit přístup z vysoce rizikových zemí a geograficky mapovat zdroje nebo cíle útoků pomocí překladu adres GeoIP.

 • Web
  Security

  Nástroj Web Security

  Web Security includes Content Filter features, covering IP checking with cloud-synced categories that can evolve with the growing cloud database.

 • Application Security

  Nástroj Application Security

  Nástroj Application Security zahrnuje kontrolu aplikací a zabezpečení emailů. Application Security nejenže blokuje škodlivé útoky, ale také správcům umožňuje optimalizovat provoz aplikací a znepřístupnit nežádoucí aplikace.

 • Cloud
  Sandboxing

  Cloudový sandboxing

  Sandboxing izoluje veškeré neznámé soubory nebo vzorce uživatelského chování a na základě emulace programů rozhoduje o jejich škodlivosti. Pokud se jedná o malware, sandboxing na základě strojového učení aktualizuje informace o hrozbách.

 • Malware
  Blocker

  Blokování malwaru

  Antimalware je každý den synchronizován pomocí strojového učení pro detekci hrozeb. ATP ochrana před malwarem tak funguje na komplexní cloudové bázi a využívá globální synergie. K rychlejší, lepší a silnější obraně proti malwaru přispívá nová funkce Cloud Query pro kontrolu neznámých souborů v reálném čase.

 • Intrusion
  Prevention

  Prevence průniků

  TFunkce IDP (detekce a prevence průniků) hloubkovou inspekcí blokuje exploity a útoky ze zranitelných aplikací, čímž zajišťuje důkladné zabezpečení.

 • Reputation Filter

  Reputační filtr

  Reputation Filter, consisting of IP Reputation, DNS Filter, and URL threat filter, matches up IP/domain/ URL addresses with the always-up-to-date cloud reputation database and determines if an address is reputable or not. This improves blocking efficiency, restricts access to malicious domain/URL, and also blocks access from compromised sources, thus providing granular protection against ever-evolving cyber threats.

 • Internet

ATP can restrict access from high-risk countries and can know the source or destination of attacks with GeoIP address translation for geographic mapping.
Web Security includes Content Filter features, covering IP checking with cloud-synced categories that can evolve with the growing cloud database.
Application Security includes Application Patrol and Email Security features, not only does it block malicious attacks, but it also provides managerial control to optimize application traffic, or block undesired applications.
Sandboxing contains all unknown packets or user patterns in isolation, then emulates the programs to run and identifies whether or not they are malicious. If its malicious, Sandboxing will update this new malware information via Threat Intelligence Machine Learning.
Anti-Malware is empowered by daily synchronization via Threat Intelligence Machine Learning, so ATP malware protection is lifted from a local scope to a comprehensive cloud level with global sharing synergy. The new Cloud Query further adds real time hash check service, delivering quicker, better, stronger malware defense.
The IDP (Intrusion Detection and Prevention) feature runs deep inspection to block exploits and attacks from vulnerable applications, ensuring uncompromised security.
Reputation Filter, consisting of IP Reputation, DNS Filter, and URL threat filter, matches up IP/domain/ URL addresses with the always-up-to-date cloud reputation database and determines if an address is reputable or not. This improves blocking efficiency, restricts access to malicious domain/URL, and also blocks access from compromised sources, thus providing granular protection against ever-evolving cyber threats.

Optimalizovaný filtr obsahu pro lepší bezpečnost na internetu

Díky výkonné kombinaci filtrů reputace a kategorií poskytuje firewall ATP lepší filtrování internetových stránek a zabezpečení. Na základě stovek různých atributů pocházejících z globálních zdrojů dat tato technologie filtrování vytváří profil o všech internetových subjektech. Dynamická kategorizace obsahu analyzuje doposud neznámé stránky a určuje, jestli spadají do nežádoucích kategorií, jako jsou např. hazardní a jiné hry, pornografie atd. Součástí filtrování je řešení CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit), které omezuje přístup k teroristickým materiálům na internetu.*

Hybridní kontrola pro důslednější blokování malwaru

Pro dosažení co nejvyšší míry detekce malwaru řada ATP využívá hybridní režim, ve kterém technologie skenování na bázi streamů a funkce Cloud Query běží současně, díky čemuž není omezena datová propustnost. Pomocí rozsáhlé databáze generované z více zdrojů a strojového učení se bezpečnostní cloud Zyxel nepřetržitě přizpůsobuje novým hrozbám.

Analytika a reporting

SCloudová služba SecuReporter analyzuje a hlásí síťové hrozby, aby vám mohla být doporučena vhodná bezpečnostní opatření. SecuReporter na základě protokolů generuje cenné informace pro komplexní reporting a analytiku.
Bližší informace

Zjistěte více

Související odkazy