Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

802.11ac Dual Radio Unified Pro Access Point

Přístupové body řady WAC6500 jsou vybaveny inovativní chytrou anténou pro špičkovou WiFi, která uspokojí rostoucí nároky vaší organizace na fungování bezdrátové sítě.

Ve spojení s řešením NebulaFlex Pro a licencí Professional Pack lze přístupové body WAC6500 v bezdrátové síti používat ve třech různých režimech: jako samostatné zařízení, jako přístupový bod řízený kontrolérem a jako přístupový bod řízený pomocí cloudové platformy Nebula. Díky svému inovativnímu provedení se přístupový bod dokáže flexibilně přizpůsobit rychle se měnícím potřebám vaší organizace a chrání vaše investice do bezdrátové infrastruktury.

WAC6500 Series

NebulaFlexTM Pro

Řiďte to jednoduše po svém!
Více informací

Signál, který sleduje váš pohyb

Chytrá anténa přístupového bodu nepřetržitě pro každého jednotlivého klienta vypočítává ideální charakteristiku signálu. Výsledkem je nejen kvalitnější připojení, ale také méně rušení z ostatních bezdrátových zařízení.

Ze studie provedené univerzitou v italské Brescii vyplývá, že chytrá anténa Zyxel je nejlepším řešením proti nežádoucímu rušení ve stejném kanálu a pro výkonnější WiFi.

Smart Antenna bar chart
Výsledky studie provedené univerzitou v Brescii

Přístupový bod Zyxel dosáhl ve zkoušce pokrytí i ve zkoušce rušení ve stejném kanálu lepších výsledků než produkty od jiných předních dodavatelů.

Více informací

Dokonalá volba pro prostředí se silným provozem

Díky chytré anténě dokáže přístupový bod WAC6500 dynamicky upravovat charakteristiku signálu, aby pro každého klienta bylo zajištěno co nejlepší pokrytí. Bezproblémový, spolehlivý a nepřerušovaný bezdrátový přístup navíc pro všechny uživatele zajišťují pokročilé funkce, jako např. vyrovnávání datové zátěže a inteligentní řízení klientů.

Perfect choice for high-density environments

Maximálně flexibilní správa

Přístupové body řady WAC6500 s řešením NebulaFlex Pro mohou podle potřeb vaší organizace fungovat v samostatném režimu nebo být řízeny kontrolerem nebo pomocí řídicího centra Nebula Control Center. V případě jednoduché sítě může přístupový bod pracovat v samostatném režimu, zatímco při použití ve složité síti může fungovat s lokálním kontrolerem. Pro uspokojení všech požadavků řešení Nebula nabízí snadnou škálovatelnost, bohatou paletu funkcí a centrální správu.


*Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.