Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off. Trung tâm hổ trợ Zyxel | ZyXEL

Trung tâm hổ trợ Zyxel

Tìm kiếm theo Model Number

Không biết Model Number của sản phẩm

Cách tìm Model Number

Phát hành mới nhất

Model sản phẩm Loại tài liệu Version Tải về
GS1350-6HP GS1350-6HP Firmware Firmware
GS1350-12HP MIB file 2
GS1350-26HP GS1350-26HP Firmware Firmware

Kiến thức cơ sở

Làm thế nào để Video

VN / VI