Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off. Làm thế nào để tìm Serial Number của sản phẩm ZyXEL của tôi? | ZyXEL

Làm thế nào để tìm Serial Number của sản phẩm ZyXEL của tôi?

1. Nhãn thông tin

Tìm Serial Number trên nhãn thông tin (màu đen) của thiết bị


Ví dụ 1
: S140Z46002349


Ví dụ 2
: S1440Y39090671


Ví dụ 3
: S140f36006187

2. Giao diện WEB GUI của thiết bị

Tìm Serial Number trên giao diện WEB GUI của thiết bị


Ví dụ
: S132L28220016

3. Hộp của thiết bị

Tìm Serial Number trên hộp của thiết bị


Ví dụ 1
: S140Z46002349


Ví dụ 2
: S140F36006187

 

Lưu ý

Không phải tất cả các sản phẩm của ZyXEL đều thể hiện Serial Number trên WEB GUI. Nếu bạn không thể tìm thấy Serial Number, vui lòng sử dụng MAC address của thiết bị như Serial Number và điền nó vào ô Serial Number khi bạn đăng ký thiết bị của bạn trên ZyXEL trang web của ZyXEL.

VN / VI