Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula – Giải pháp (mạng) điện toán đám

Cloud Networking

Thay đổi cách thức quản lý tài nguyên & hệ thống mạng,
cải thiện hiệu năng và tiết kiệm thời gian & chi phí.

Cloud Networking
Tốt hơn cho Doanh Nghiệp

Kích hoạt dễ dàng

Tập trung
Quản lý hệ thống mạng

Tổng chi phí đầu tư thấp hơn

  • Quản lý linh hoạt! Dễ dàng chuyển
    đổi giữa quản lý độc lập và qua đám mây
  • Tìm hiểu thêm
  • Nebula Control Center
  • Ứng dụng di động Nebula

Các tính năng cho Doanh Nghiệp

  • Cloud-based, single-view management
  • Triển khai tự động
  • Năng cao khả năng cấu hình và phân tích
  • Real-time management with history

Quản lý hệ thống mạng
Trong tầm tay

Bạn có thể thiết lập mạng không dây, truy cập thông tin mạng thời gian thực và quản lý tập trung và dễ dàng kiểm soát mạng của mình ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Các tùy chọn cho Doanh Nghiệp

Nebula cung cấp các tùy chọn linh hoạt phù hợp với yêu cầu của bạn, cho dù bạn đang tìm kiếm một tùy chọn miễn phí cho phép bạn yên tâm mà không mất thêm chi phí, một gói lifetime Professional hoặc tùy chọn cấp phép phần cứng của bạn có thể bắt đầu bằng một thiết bị duy nhất và mở rộng triển khai không giới hạn.

Bạn không chắc chắn tùy chọn nào phù hợp nhất với mình? Dịch vụ quản lý NCC một năm được bao gồm khi bạn mua thiết bị.

Các sản phẩm quản lý qua đám mây

Các triển khai thành công

Security of Network Using Zyxel Nebula Solution

Growing Concierge Medical Group Improves Range, Reliability, and Security of Network Using Zyxel Nebula Solution

Download PDF

UK Logistics Company Rides Wave of Success

UK Logistics Company Rides Wave of Success with the Help of Zyxel Nebula

Download PDF

Atmospheric Golden Horn Café

Atmospheric Golden Horn Café Adds WiFi to Its Menu with Zyxel Nebula Solution

Download PDF

Tham khảo thêm

3 lý do chọn Zyxel

Đọc Blog

Tóm tắt giải pháp

Đọc ngay

Tổng quan kỹ thuật

Đọc ngay