Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula – Giải pháp (mạng) điện toán đám

Nebula Logo

Nebula Cloud Networking là gì ?

Giải pháp Nebula Cloud Networking cho phép bạn quản trị, điều khiển tập trung và dễ dàng tất cả các thiết bị mạng Zyxel Nebula như Wifi AP, switches và gateways.

  • Hệ thống điều khiển Nebula Control Center
  • Nebula Mobile App

Tính năng được thiết kế phục vụ cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

  • Quản trị tập trung trên nền tảng cloud
  • Triển khai siêu dễ dàng Zero Touch
  • Khả năng cấu hình và phân tích hệ thống chuyên nghiệp
  • Quản trị hệ thống theo thời gian thực cùng khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống

Quản trị hệ thống mạng trong bàn tay

Quản trị và giám sát tất cả hệ thống mạng của bạn theo thời gian thực một cách dễ dàng ngay cả khi bạn đang đi trên đường.

Hệ thống điều khiển Nebula Control Center (NCC)

NCC cung cấp một giải pháp mềm dẻo giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dù bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí (Basic) hay phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack).

icon

Phiên bản miễn phí (Basic)

Phiên bản miễn phí (Basic) với các tính năng cốt lõi và khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống trong 7 ngày.

icon

Phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack)

Phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack) với khả năng mô hình hóa hệ thống mạng, khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống 365 ngày, khả năng theo dõi traffic cùng nhiều tính năng chuyên nghiệp khác.

3 Reasons Why You Should Upgrade Your Business Network

Optimizing Productivity & Workflow

Advanced multi-tenant & multi-site management tools such as configuration clone/sync/template


Visible and trackable trouble-shooting tools such as site-wide topology


Wireless health, VPN topology, configuration change logs, NSS Analysis reports for proactive management

Adding Value to Your Customer Competencies

Facebook WiFi + user data/analytics report promotes hotspot’s sales & marketing


Advanced IGMP+IPTV report enhances hotel’s IPTV program performance


DPPSK+API enhances WiFi onboarding security & experience.

Ensuring Service Delivery for Recurring Revenue

Automatic scheduled network reports such as device summary reports and NSS analysis report reduce MSP’s effort and time for prompt service delivery to customers

Who Needs Professional Pack?

01

Managed Service Provider (MSP) who manages networks of multiple organizations, sites, or devices.

02

IT Professional who manages a handful of devices and installations.

03

Your network is getting bigger and more complex that you can no longer keep track of everything in your head.

Nebula Compatible Hardware

Cloud Managed

Switch easily between Cloud Managed or Standalone Management

Switch easily between Cloud Managed with 1-Year Pro Pack License Bundled
or Standalone Management

Customer Success Stories

Each success story is special to us. See how our customers everywhere are unlocking their potential by working with Zyxel and deploying Nebula.

Easy-to-Manage Wireless and Surveillance Network to The Heeren

Zyxel Nebula Solution Brings Robust, Easy-to-Manage Wireless and Surveillance Network to The Heeren

Download PDF

Easy-to-Manage VPN Connection to Multinational Solar Power Company

Zyxel Nebula Cloud Solution Delivered More Stable and Easy-to-Manage VPN Connection to Multinational Solar Power Company

Download PDF

Helped Indian Logistics Service Company Replace Network System

Zyxel Nebula Solution Helped Indian Logistics Service Company Replace Network System During Fast Expansion

Download PDF

Tìm hiểu thêm

Tư vấn giải pháp

Tìm hiểu ngay

Tính năng nổi bật

Tìm hiểu ngay

Diễn Đàn Nebula

Đăng Nhập

Video hướng dẫn

Xem video

Nebula Technology Alliance Program

Explore it More

Nebula Monthly Express Newsletter

View More