Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula – Giải pháp (mạng) điện toán đám

Nebula Logo

Nebula Cloud Networking là gì ?

Giải pháp Nebula Cloud Networking cho phép bạn quản trị, điều khiển tập trung và dễ dàng tất cả các thiết bị mạng Zyxel Nebula như Wifi AP, switches và gateways.

  • Hệ thống điều khiển Nebula Control Center
  • Nebula Mobile App

Tính năng được thiết kế phục vụ cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

  • Quản trị tập trung trên nền tảng cloud
  • Triển khai siêu dễ dàng Zero Touch
  • Khả năng cấu hình và phân tích hệ thống chuyên nghiệp
  • Quản trị hệ thống theo thời gian thực cùng khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống

Quản trị hệ thống mạng trong bàn tay

Quản trị và giám sát tất cả hệ thống mạng của bạn theo thời gian thực một cách dễ dàng ngay cả khi bạn đang đi trên đường.

Hệ thống điều khiển Nebula Control Center (NCC)

NCC cung cấp một giải pháp mềm dẻo giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dù bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí (Basic) hay phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack).

icon

Phiên bản miễn phí (Basic)

Phiên bản miễn phí (Basic) với các tính năng cốt lõi và khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống trong 7 ngày.

icon

Phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack)

Phiên bản chuyên nghiệp (Professional pack) với khả năng mô hình hóa hệ thống mạng, khả năng lưu trữ lịch sử hệ thống 365 ngày, khả năng theo dõi traffic cùng nhiều tính năng chuyên nghiệp khác.

Nebula Compatible Hardware

Cloud Managed

Chuyển đổi dễ dàng giữa chế độ quản lý tập trung trên nền tảng cloud và chế độ quản lý nội bộ trên thiết bị

Chuyển đổi dễ dàng giữa 3 chế độ: quản lý tập trung trên nền tảng cloud với 1 năm phiên bản chuyên nghiệp (Professional Pack); chế độ quản lý tập trung nội bộ trên controller; chế độ quản lý nội bộ trên thiết bị

Câu Chuyện Thành Công

Mỗi câu chuyện thành công của khách hàng đều có ý nghĩa đặc biệt đối với Zyxel. Xem và chia sẻ các câu chuyện thành công của khách hàng với giải pháp Zyxel Nebula.

Kho vận Thế hệ mới tại Ý

Giải pháp Zyxel Nebula làm nền tảng cho hệ thống kho vận thế hệ mới tại Ý

Tải tài liệu

Công Nghệ Giáo dục Thế hệ mới tại Đức

Trường học tại Đức ứng dụng Công nghệ Giáo dục Thế hệ mới với Giải pháp Mạng không dây Zyxel

Tải tài liệu

Tổ chức Y tế cộng đồng tại Đức

Zyxel tài trợ Giải pháp Mạng không dây cho Tổ chức y tế cộng đồng tại Đức

Tải tài liệu

Tìm hiểu thêm

Tư vấn giải pháp

Tìm hiểu ngay

Tính năng nổi bật

Tìm hiểu ngay

Diễn Đàn Nebula

Đăng Nhập

Video hướng dẫn

Xem video