Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Thiết bị chuyển mạch

Các giải pháp chuyển mạch ZyXEL cung cấp thiết bị cao cấp với độ tin cậy và hiệu suất cao dựa trên kiến thức sâu rộng trong các thiết bị viễn thông. Các giải pháp chuyển mạch ZyXEL được thiết kế hướng đến tác vụ và với danh mục sản phẩm hoàn chỉnh để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Các giải pháp không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn cho cả những yêu cầu của thị trường chuyên biệt khác nhau.
Filter by

Managed

Layer 3

Tập hợp các tính năng vượt trội của thiết bị chuyển mạch lớp 3, thiết kế dành cho mạng lõi ổn định cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Layer 2+

Khả năng phục hồi nhanh chóng và sẵn sàng cao cho hiệu quả hoạt động liên tục của mạng doanh nghiệp.

Layer 2

Giải pháp chuyển mạch truy cập nhanh cho các ứng dụng mạng hội tụ.

SOHO / Prosumer

Unmanaged
Switch

Plug and play without the complicated configuration.

Unmanaged PoE Switch

Make network device installation easily with deployment flexibility.

Web Managed PoE Switch

Smart network management with capabilities to configure and secure network.