Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Thiết bị bảo mật và dịch vụ

Các giải pháp bảo mật của ZyXEL với khả năng bảo vệ hệ thống mạng thường xuyên, liên tục và vững chắc, với hiệu năng hoạt động cao nhất và cải thiện khả năng quản lý/điều khiển mạng. Giải pháp an ninh mạng ZyXEL bảo vệ việc truy cập của các tổ chức và các dữ liệu của doanh nghiệp, tài sản trí tuệ và các nguồn lực quan trọng từ các mối đe dọa xảy ra liên tục đến từ bên ngoài cũng như từ chính bên trong nội bộ doanh nghiệp
Filter by

UTM Firewall
 

Next generation security and application intelligence.

Business Firewall
ZyWALL Series

ZyWALL business firewalls boost security for growing businesses.

Advanced
  VPN Firewall

New ZyWALL VPN Series with ultra-fast performance for multi-site deployments.

Management
Reporting

Intelligent Management Makes Security Easy.

Cloud Managed Security Gateway

Get all-aspect network protection from the cloud.

Services and Accessories

Protect and empower your network with service add-ons.

VPN Client Software

Single Sign-on Agent

License Finder