Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula – Giải pháp (mạng) điện toán đám

Nebula là một hệ thống quản lý mạng trên cơ sở thuật toán đám mây, mang đến tất cả những lợi ích vượt trội của thông tin đám mây đến hệ thống mạng của bạn. Trung tâm điều khiển Nebula mở ra khả năng quản lý tập trung hoá, dễ dàng sử dụng, điều khiển thông qua bất kỳ thiết bị nối với mạng nào thông qua không dây hay vô tuyến với chỉ một giao diện màn hình đơn giản. Nebula đơn giản hoá cấu trúc vận hành của bạn khi đưa ra một hệ thống quản lý mạng đơn giản, trực quan và linh hoạt với tất cả các qui mô.

Tìm hiểu thêm về giải pháp. Nebula.

Click vào để tải tài liệu về.

Filter by

Đồng bộ thông tin hạn sử dụng cho các thiết bị

Trung tâm điều khiển Nebula của Zyxel (NNC) sẽ tự động điều chỉnh ngày hết hạn của tất cả các giấy phép sử dụng thành một hạn sử dụng chung cho tất cả các thiết bị (co-termination date). Khi một hệ thống được mua thêm giấy phép sử dụng (license) cho thiết bị, thời hạn sử dụng của giấy phép đang có và giấy phép mới sẽ được tự động điều chỉnh lại. Qua đó tất cả các giấy phép sẽ được tính toán lại về thời hạn sử dụng còn lại thành một hạn chung cho tất cả, do đó mỗi hệ thống sẽ chỉ cần một lần/thời điểm gia hạn duy nhất. Khách hàng nên chú ý đến các điều khoản về thời hạn sử dụng chung này khi sử dụng dịch vụ Nebula của Zyxel.