Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Giải pháp phủ sóng di động cho tòa nhà, công trình

Cung cấp giải pháp phủ sóng di động cho các công trình, tòa nhà với đầy đủ tính năng, dễ dàng triển khai và chi phí đầu tư hiệu quả phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Filter by

Giải pháp DAS chủ động trên nền Cat.5e

Với ưu điểm linh hoạt, dễ dàng triển khai cũng như mở rộng, giải pháp DAS chủ động trên nền Cat.5e là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu phủ sóng di động đối với các tòa nhà, công trình vừa và nhỏ.

Thiết bị tiếp sóng di động

Cung cấp giải pháp tiếp sóng di động nhanh chóng, đơn giản với hiệu quả đầu tư tối ưu cho các khu vực có mật độ người sử dụng thấp, chưa được phủ sóng bởi nhà mạng.