Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Cổng thông tin tích hợp

Zyxel cung cấp một loạt các giải pháp cổng thông tin tích hợp để tăng cường an ninh mạng trong khi cung cấp dịch vụ phức tạp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cổng thông tin tích hợp của Zyxel cung cấp rất nhiều tính năng an toàn cho một loạt các ứng dụng cũng như cho các thị trường dọc - bao gồm SoHo, UTM, và khách sạn (khu nghỉ dưỡng) - để đáp ứng tất cả các nhu cầu kinh doanh của bạn.
Filter by

UTM Firewall
 

Next generation security and application intelligence.

Business Firewall
ZyWALL Series

ZyWALL business firewalls boost security for growing businesses.

Advanced
  VPN Firewall

New ZyWALL VPN Series with ultra-fast performance for multi-site deployments.