Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Truy cập ethernet thông qua cáp đồng trục

Ethernet over Coax (EoC) là một thay thế cho các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm một giải pháp cho phép các thuê bao cá nhân được kết nối và tận hưởng các dịch vụ. Tận dụng lợi thế của các loại cáp đồng trục sẵn có, người sử dụng không cần phải đi dây lại trong căn nhà của họ để cho phép cài đặt nhanh chóng và với hiệu suất cao cho các ứng dụng dịch vụ.

Filter by