Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

MSANs / DSLAMs

MSAN của Zyxel kết nối các thiết bị đầu cuối tới trụ sở chính của các nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ Triple-play (Điện thoại, Internet băng thông rộng và truyền hình IP). Nó không chỉ cung cấp các công nghệ truy cập đa dạng (POTS, DSL, Fiber, E1 và 10G Uplinks) trên một nền tảng duy nhất để tối ưu hóa các khoản đầu tư khai thác, mà còn là một phương tiện dịch vụ linh hoạt tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh với việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng hiện có.
Filter By