Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Thiết bị chuyển mạch dành cho nhà cung cấp dịch vụ

Các thiết bị chuyển mạch dành cho nhà cung cấp dịch vụ với các dịch vụ thông minh, toàn diện của ZyXEL giúp hạn chế những thách thức khách hàng có thể phải đối mặt. Với giải pháp ZyXEL Carrier Ethernet, khách hàng có thể truy cập mạng với khả năng sẵn sàng và quản lý cao giúp tăng năng suất và hiệu quả, cũng như giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì. Một giải pháp an toàn, đáng tin cậy với khả năng stackable và được tích hợp sẵn những giao thức định tuyến tiên tiến cho chuyển mạch lớp 2 & lớp 3, trong khi khả năng phục hồi cao trong thiết kế và quản lý mạng cung cấp sự hệ thống mạng ổn định an toàn và hoạt động tin cậy.
Filter by