Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Tổng Quan về Sản Phẩm

Tổng Quan về Sản Phẩm

Tìm những sản phẩm Zyxel mới nhất bên dưới.Nếu muốn tìm kiếm sản phẩm cũ, vui lòng truy cập trang Thư viện tải về.

Cá nhân/Gia đình

Định tuyến không dây chuẩn N
Web Managed Switches
Chuyển mạch để bàn không quản lý
Switch Accessories
Mobile WiFi
Mobile Routers
Diểm truy cập chuẩn N
Thiết bị mở rộng kết nối không dây chuẩn N
Wireless Antennas
Chuyển đổi không dây chuẩn N
Wireless AC Extenders
Wireless AC APs
Chuyển đổi Ethernet-Điện
Cầu nối HomePNA

Doanh nghiệp

Chuyển mạch quản lý lớp 3
Chuyển mạch quản lý lớp 2/2+
Chuyển mạch quản lý thông minh
Chuyển mạch không quản lý
Phụ kiện cho chuyển mạch
10GbE Switches
Web Managed Switches
Industrial Ethernet Switch
Nebula Thiết bị chuyển mạch tích hợp quản lý qua đám mây (Cloud Managed)
Nebula Thiết bị điểm truy cập (Access Point) quản lý qua đám mây (Cloud Managed)
Nebula Cổng kết nối bảo mật quản lý qua đám mây (Cloud Managed)
Phần mềm quản lí mạng
Cloud Network Management
Unified Access Gateways
Distributed Antenna Systems
Mobile Signal Repeater

Nhà cung cấp dịch vụ

Multy Pro WiFi Gateways
Multy Pro WiFi Extenders
VDSL
ADSL
G.SHDSL.Bis
Cổng truy nhập internet cho doanh nghiệp nhỏ
G.fast
Cổng thông tin tích hợp Ethernet
Elements Management Software