Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Tổng Quan về Sản Phẩm

Tổng Quan về Sản Phẩm

Tìm những sản phẩm Zyxel mới nhất bên dưới.Nếu muốn tìm kiếm sản phẩm cũ, vui lòng truy cập trang Thư viện tải về.

Cá nhân/Gia đình

Diểm truy cập chuẩn N
Thiết bị mở rộng kết nối không dây chuẩn N
Antennas
Chuyển đổi không dây chuẩn N
Wireless AC Extenders
Wireless AC APs
Định tuyến không dây chuẩn N
Chuyển đổi Ethernet-Điện
Cầu nối HomePNA
Thieert bị mở rộng vùng phủ sóng không dây qua đường điện

Doanh nghiệp

Cổng bảo mật thống nhất thế hệ mới
Business Firewall
Advanced VPN Firewall
Services
Quản lý và báo cáo
Chuyển mạch quản lý lớp 3
Chuyển mạch quản lý lớp 2/2+
Chuyển mạch quản lý thông minh
Chuyển mạch không quản lý
Phụ kiện cho chuyển mạch
10GbE Switches
Web Managed Switches
Industrial Ethernet Switch
AP
Điều khiển AP
Phụ kiện AP
Wireless LAN Software
Unified Access Gateways
Cổng thông tinh tích hợp cho doanh nghiệp
Phần mềm quản lí mạng
Cloud Network Management
Nebula Thiết bị chuyển mạch tích hợp quản lý qua đám mây (Cloud Managed)
Nebula Thiết bị điểm truy cập (Access Point) quản lý qua đám mây (Cloud Managed)
Nebula Cổng kết nối bảo mật quản lý qua đám mây (Cloud Managed)

Nhà cung cấp dịch vụ

VDSL
ADSL
G.SHDSL.Bis
Cổng truy nhập internet cho doanh nghiệp nhỏ
G.fast
Cổng thông tin tích hợp Ethernet