Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Bộ mở rộng không dây

Hệ thống mạng không dây hiện tại của bạn có thể phủ sóng đến những khu vực sóng yếu ở nhà hoặc văn phòng nhỏ của bạn với dòng sản phẩm mở rộng không dây của Zyxel. Đảm bảo kết nối không dây đáng tin cậy hơn bằng cách tăng cường tín hiệu không dây xa hơn, và đồng thời nhận được kết nối không dây nhanh hơn. Kết hợp một Wi-Fi thứ hai cho một trải nghiệm không dây mạnh mẽ hơn và ổ định hơn.
Filter by