Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    NDIS

    TCP/IP gibi iletişim protkol programlarının ve ağ cihazlarının birbiri ile nasıl iletişim kuracağını belirleyen Windows spefikasyonu.