Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    NAT

    Route edilen paketin kaynak IP adresi yerine başka bir IP adresinin kullanılması ve cevaben gelen paket üzerinde ters işlem uygularak sonradan konulan IP adresinin kaldırılıp orijinal IP adresinin tekrar yazılması.