Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Buffer Overflow

    Bir program ya da sürecin, geçici veri depolama alanı olarak tarif edilen tampon (buffer) bölgesine, bu bölgenin kapasitesinin üzerinde veri yüklemeye çalışması durumunda ortaya çıkan hata. Taşan veri, komşu tampon bölgedeki verinin üzerine yazılma durumuna yol açabilir. Tampon bölgeye yükelenecek ve bu durumu kasıtlı olarak oluşturacak bir yazılım ile bu durum saldırıya alet edilebilir.