Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    BPDU

    STP ve RSTP’de cihazların, topoloji değişiminden birbirlerini haberdar etmek için gönderip aldıkları mesajlardır.