Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Cluster Management

    Bir switch’ten diğer switch’leri yönetmeyi sağlar. Switch’lerin yönetilebilmesi için, birbirlerine direkt bağlı olmaları ve aynı VLAN’da olmaları gereklidir.