Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    UTM

    Güvenlik duvarı, içerik filtreleme, spam koruyucu, anormal trafik izleme ve anti virüs gibi güvenlik sistemlerinin tek bir uygulama altında tümleşik sunumudur.