Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Symmetric NAT

    Aynı private IP ve port’a ait talebin farklı public IP adresi ve port ile eşleşmesini sağlar. İnternet üzerindeki bir host, NAT arkasındaki bir host’a bir porttan paket gönderebilmesi için o hosttan ve o porttan daha önce bir paket almış olması gerekir.