Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    WFS

    Bantgenişliği yönetiminde, tıkanıklık durumunda, herbir kuyruk için tanımlı minimum bantgenişliğinin ne olacağını belirleyen ağırlık katsayısıdır. Sadece tıkanıklık durumunda geçerlidir. Katsayısı büyük olan kuyruk daha geniş banda sahiptir.