Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Worms

    Solucan. Bulaştığı PC üzerinde kendini çok hızlı bir şekilde kopyalarak ağa yayılan ve ağ kaynaklarını sömürerek, ağda yavaşlık ya da devredışı kalma durumlarına sebebiyet veren zararlı yazılımlardır.