Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    War Dialer

    Çok sayıda telefon numarasını sırayla arayarak cevap verip vermeme durumunu tespit edebilen ve cevap veren numaraları not eden program. Bilgisayar korsanları hedef tayin etmek için kullanır.