Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    WPA

    IEEE 802.11i standardının bir parçasıdır. WPA, istemcilerin kimliğini harici bir RADIUS sunucu üzerinden 802.1x ve EAP(Extensible Authentication Protocol) kullanarak doğrular. Veri şifreleme TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) ile yapılır. Veri bütünlüğü ise MIC(Message Integrity Check) ile sağlanır.