Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Weighted Round Robin Algorithm

    Yük dengelemede, bir kaynağı kullanan birimlere ağırlık katsayısı atayarak kullanım yüzdesi belirleme yöntemi. Daha yüksek katsayı daha çok kullanım hakkı sağlar.