Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    VLAN Trunking

    VLAN bilgisinin doğrudan iletilmesi özelliğidir. Bu sayede ara birim durumundaki cihazlarda ilave VLAN ayarları yapma zahmeti ortadan kalkar.