Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    VLAN

    Fiziksel bir ağı lojik anlamda bölerek domain’lere ayıran protokol. Ortamda route yapan bir cihaz yoksa, sadece aynı lojik grupta (VLAN) yer olan istasyonlar birbiri ile görüşebilir.