Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    VLAN Stacking

    Aynı VLAN ID’sine sahip kullanıcıları birbirinden ayırmak için ayrıca bir etiket daha oluşturulur. Bu etiket ISP ağına girerken atanır.