Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Internal SPTGEN

    Tek bir yapılandırma dosyası ile birden fazla yapılandırmna işlemini aynı anda yapmayı sağlayan özellik.