Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    ID Type

    IPSec’te, Aggresive Mod’da , dinamik IP adresine sahip birden fazla uç noktasından gelen SA’ların birbirinden ayırt edilmesi için kullanılır. Main mod’da ise bu paramatre zorunlu değil ilave bir kimliklendirme yetisi sağlar. ID Type DNS, IP ya da e-mail adresi olabilir.