Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Heuristic Analysis

    Bir uyarı verilebilmesi için istatistiksel algoritmaları kullanılması. Bu algoritmayı kullanan imzalar örneğin bir port sweeping saldırısı için bir cihazdaki taranmış olan port sayısını bir eşik değeri ile karşılaştırabilirler. Bkz : Protocol Decode, Protocol Anomaly Detection ve Traffic Flow Anomaly.