Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Gateway

    Aynı iletişim protokolünü, veri biçim yapısını, dili ya da mimariyi kullanmayan iki sistem arasındaki çevrimi yapan cihaz ya da sistem.