Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Stateful Inspection

    Güvenlik duvarı üzerinden geçen her bir bağlantıyı izleme. Dışarıdan içeriye doğru olan trafiği, eğer içeriden gelen bir talebe cevap niteliği taşımıyorsa düşürmeyi öngörür.