Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Call Waiting

    Bir görüşme yaparken aynı anda başka bir arama aldığınızda; gerçekleşen konuşmanın beklemeye alınarak, gelen aramanın cevaplanabilmesi özelliği.