Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Full Cone NAT

    Aynı private adres ve porttan gelen taleplerin aynı public IP adres ve porta eşleştirilmesi. İnternette bir hostun NAT arkasındaki bir hosta paket gönderebilmesi için eşleşme şemasını bilmesi yeterlidir.