Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Restricted Cone NAT

    Aynı private IP adres ve port’tan gelen tüm talepleri aynı kaynak public adrese eşleştrien NAT türü. İnternette bir host’un private bir adrese ve porta gönderim yapabilmesi için, daha önce bu IP ve port’tan veri almış olması gerekir.