Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Bridge Priority

    STP ya da RSTP’de hangi bridge’in kök bridge(root bridge) olacağını belirleyen öncelik numarası. Daha düşük olan tercih kök bridge’dir.