Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    SIM

    Mobil telefon ağlarında abone bilgilerini muhafaza eden ve telefona takılıp çıkarılabilen karttır. Bu kart ayrıca PDA(Personal Digital Assistant)’lara ve bilgisayarlara da takılabilmektedir.