Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    OAM F5 Loopback Test

    DSL cihazları arasındaki bağlantının varlığını test etmek amacıyla kullanılan bir yöntem. Her iki cihazın da ATM F5 destekli olması gerekir.