Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    NAT Traversal (UPnP)

    Bir uygulamanın NAT’ın arkasında çalışabilmesini sağlar. UPnP cihazlar bu özellik sayesinde ağ adreslerini otomatik olarak yapabilir, diğer UpnP cihazlara ağdaki önceliğini kabul duyurabilir ve basit ürün ve hizmet tanımlamalarının alışverişini sağlayabilir.