Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Straight-through Ethernet cable

    Farklı tür ağ cihazlarını birbirine fiziksel olarak bağlamak için kullanılan ethernet kablo tipidir. Her bir pin diğer uçtaki pin ile aynı sıradadır.